Tüütschi

„Tüütschi“ znamená ve švýcarské němčině „Němec“.

Termín Tüütschi odpovídá slovu “Deutsch” (Němec, německý), ale používá se spíše v neformálních a místních kontextech ve Švýcarsku.

 

Viele Tüütschi in der Schweiz glauben, es sei damit getan, beim Vorliegen eines K einfach überall ein Ch an den Anfang des Wortes zu setzen, und schon sprechen sie fliessend Schwiizertüütsch.

Mnozí Tüütschi (Němci) ve Švýcarsku věří, že stačí, když je na začátku slova K, dát místo něj Ch, a už mluví plynnou švýcarskou němčinou.

 

 

komentář