rüstig – čiperný, čilý

körperlich leistungsfähig, tedy schopný fyzického výkonu, zdravý, čilý

Er ist ein rüstiger Rentner. (Je to čilý důchodce.)

Sie ist noch sehr rüstig für ihr Alter. (Na svůj věk je ještě velmi čiperná.)

Sie sind doch ein rüstiger Mann.

Jste přece čiperný muž.

Auch wenn er bereits über achtzig Jahre alt ist, ist er immer noch rüstig. – I když je mu už přes osmdesát let, je stále čilý.

komentář