verdammen – proklít; odsoudit

 

Die Gesellschaft verdammte seine Handlungen. – Společnost odsoudila jeho jednání.
Der Richter verdammte ihn zu einer Gefängnisstrafe. – Soudce ho odsoudil k trestu vězení.
Die Kirche verdammte diese Praxis als sündhaft. – Církev odsoudila tuto praxi jako hříšnou.
Die Menschen verdammten ihn für seine Lügen. – Lidé ho odsoudili za jeho lži.
Die Regierung verdammte diese terroristische Aktion. – Vláda odsoudila tuto teroristickou akci.

Verdammt” znamená “zatracený” nebo “odsouzený”. Může být použito jako vyjádření zklamání, zlosti nebo frustrace, “zpropadeně”:

  • Verdammt, ich habe meinen Schlüssel verloren! – Zatraceně, ztratil jsem svůj klíč!
  • Verdammt, warum hat es nicht funktioniert? – Zatraceně, proč to nefungovalo?
  • Verdammt, ich bin zu spät dran! – Zatraceně, přišel jsem pozdě!
  • Verdammt, ich habe meine Hausaufgaben vergessen! – Zatraceně, zapomněl jsem si domácí úkoly!
  • Verdammt, ich bin wütend auf ihn! – Zatraceně, jsem na něj naštvaný!

Wir hatten verdammtes Glück! Měli jsme zatracené štěstí!

 

komentář