dehnen – natahovat, protahovat

  • “Sich die Muskeln dehnen”: protahovat svaly, dělat rozcvičku. Například: “Vor dem Laufen solltest du dich immer gut die Muskeln dehnen.” (Před během byste se měli vždy dobře protáhnout.)
  • “Die Grenzen dehnen”: rozšiřovat hranice, posouvat hranice. Například: “Die Firma möchte ihre Geschäftstätigkeit in neue Märkte dehnen.” (Společnost chce rozšířit svou obchodní činnost na nové trhy.)
  • “Die Geduld dehnen”: testovat trpělivost. Například: “Seine ständigen Verspätungen haben meine Geduld wirklich bis an die Grenzen gedehnt.” (Jeho neustálá zpoždění opravdu napínala moji trpělivost až na hranici možností.)
  • “Sich in alle Richtungen dehnen”: rozpínat se ve všech směrech. Například: “Die Stadt hat sich in den letzten Jahren in alle Richtungen dehnen.” (Město se v posledních letech rozpínalo ve všech směrech.)
  • “Die Zeit dehnt sich”: čas se protahuje. Například: “Während des langweiligen Vortrags dehnte sich die Zeit gefühlt ins Unendliche.” (Během nudné přednášky se zdálo, že čas se protahuje do nekonečna.)

 

Sagt der Lehrer: “Hitze dehnt, Kälte zieht zusammen. Wer weiß ein Beispiel?”

Ewald meldet sich: “Die Ferien im Sommer dauern sechs Wochen, die im Winter nur zwei!”

 

Učitel říká: „Teplo roztahuje, chlad smršťuje. Zná někdo nějaký příklad?”

Ewald se hlásí: “Letní prázdniny trvají šest týdnů, zimní jen dva!”

komentář