etlich – 

vyjadřuje neurčitý počet nebo množství

“několik”, “mnoho”, “někteří”

  •  “Es gibt etliche Bücher in der Bibliothek.” (V knihovně je několik knih.)
  • “Etliche Leute waren bei der Party.” (Na večírku bylo mnoho lidí.)
  • “Ich habe etliche Male versucht, sie anzurufen.” (Zkoušel jsem jí několikrát zavolat.)

Příklady:

  • “Etliche Studenten haben die Prüfung bestanden.” (Někteří studenti udělali zkoušku.)
  • “Ich habe etlicher Bücher bedurft, um meine Arbeit zu schreiben.” (Potřeboval jsem mnoho knih, abych napsal svoji práci.)

“etlich” je spíše hovorový výraz

 

komentář