Masern – osypky, spalničky

 

Masern-Impfpflicht für Kinder nicht gerechtfertigt. – Očkování dětí proti spalničkám není opodstatněné.

ve Slezsku nářeční mozgry, v severovýchodočeských dialektech mouzdry, mouzrlata, na Hané mózary

 

 

komentář