Schwierigkeit, die – nesnáz, potíž, obtíž, obtížnost

plurál Schwierigkeiten

etw. bereitet jdm Schwierigkeiten – něco způsobuje někomu potíže

in großen Schwierigkeiten stecken – mít velké potíže

Angesichts der Schwierigkeit der Lage…  – Vzhledem k obtížnosti situace…

komentář