präsent

  • präsentes Geschenk – aktuální dárek
  • präsente Gelegenheit – aktuální příležitost

 

komentář