aktuell – aktuální

Kannst du mir deine aktuelle Telefonnummer geben? –

Můžeš mi dát své aktuální telefonní číslo?

komentář