beantworten – odpovídat, odpovědět

In etwa einer Stunde beantwortet er Fragen. – Asi za hodinu bude odpovídat na otázky.

komentář