antworten – odpovídat, odpovědět

ich antworte, du antwortest, er antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie
antworten

antworten (jemandem auf etwas) – odpovědět / odpovídat (někomu na něco)

 

Sie müssen nicht antworten. – Nemusíte odpovídat.

 

 

komentář