Vorgesetzter – nadřízený

mein direkter Vorgesetztermůj přímý nadřízený

být odpovědný nadřízenýmden Vorgesetzten gegenüber verantwortlich sein

pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

komentář