Schotte, der – Skot

Ein Schotte kam mit seiner Frau an einem Würstchenstand vorbei. – Skot prochází se ženou kolem stánku s klobásou.

“Oh, wie das duftet!” – “Ach, jak to voní!”

“Ja, wenn Du willst, gehen wir auf dem Rückweg noch einmal daran vorbei!” – “Ano, jestli chceš, projedeme kolem znovu na zpáteční cestě!”

komentář