sitzen a setzen – rozdíl

 

“sitzen” znamená “sedět” na něčem nebo někde:

  • Ich sitze auf dem Stuhl. (Sedím na židli.)
  • Die Katze sitzt auf dem Fensterbrett. (Kočka sedí na parapetu okna.)

“(sich) setzen” znamená “posadit/zasadit”, “postavit” a používá se v situacích, kdy někdo nebo něco si sedá nebo něco staví někam:

  • Ich setze mich auf den Stuhl. (Posadím se na židli.)
  • Der Gärtner setzt die Blumen in die Erde. (Zahrádkář sází květiny do země.)

komentář