Pommern – Pomoří

 

pommersche Klöße – pomořanský knedlík

Elisabeth von Pommern (tschechisch Alžběta (Eliška) Pomořanská) war die vierte und letzte Frau des Kaisers Karl IV.  – Alžběta Pomořanská (česky Alžběta (Eliška) Pomořanská) byla čtvrtou a poslední manželkou císaře Karla IV.

komentář