begehen

• Sie hat eine Straftat begangen. (Spáchala trestný čin.)

 

Begehen má ale ještě jiný význam, který znamená projít nebo procházet něčím, obvykle nějakou budovou nebo místem:

• Er hat das Gebäude begangen. (Prošel budovou.)

• Sie hat den Park begangen. (Prošla parkem.)

komentář