němčina

Rechnung, die – účet; faktura

Strich durch die Rechnung. – čára přes rozpočet (doslova: přes účet)

Categories: němčina

Tagged as:

komentář