Übernahme, die – převzetí, přebírání

Islamisten ist eine Bezeichnung für alle Gruppen, die im ideologischen Anschluß an die Bewegung der “Muslimbrüder” die Übernahme westlicher Wertvorstellungen ablehnen. –  Islamisté je označení pro všechny skupiny, které v ideologickém spojení s hnutím „Muslimského bratrstva“ odmítají převzít západní hodnoty.

geradezu putschhafte Übernahme des SPD-Fraktionsvorsitzes – téměř převratové převzetí předsednictví parlamentní skupiny SPD

komentář