cattle show, appenzell, village

Tracht, die- kroj, tradiční oděv

  • “Die Tracht ist ein wichtiger Bestandteil der bayerischen Kultur.” (Kroj je důležitou součástí bavorské kultury.)
  • “Der Mann im Lederhosen ist ein typisches Beispiel für die Tracht in Bayern.” (Muž v kožených kalhotách je typickým příkladem tradičního oděvu v Bavorsku.)
  • “Jedes Jahr im September findet ein Trachtenfest in unserem Dorf statt.” (Každý rok v září se v naší vesnici koná krojovaná slavnost.)

 

Tracht se obvykle používá k označení typického oblečení, které se nosí v rámci regionu nebo národa. Například “Trachtenkleid” (tradiční ženský kroj) nebo “Lederhosen” (kožené kalhoty).

 

Ordenstracht je na druhé straně označení pro tradiční oděv, který se nosí v rámci nějakého společenství nebo organizace, typicky klášterních řádů (řeholí). Slova “Nonnenhabit” (mnišský habit) nebo “Ordenskutte” (klášterní kutna) jsou příklady Ordenstracht.

cattle show, appenzell, village

 

 

komentář