verdreifachen – ztrojnásobit

Die Gruppe der Menschen ohne Bekenntnis hat sich seit 1971 auf über 30 Prozent verdreifacht. – Skupina lidí bez vyznání se od roku 1971 ztrojnásobila na více než 30 procent.

komentář