ungefähr – přibližně

Man schätzt, dass ungefähr 8 % aller spanischen Worte aus dem Arabischen stammen. – Odhaduje se, že přibližně 8% všech španělských slov pochází z arabštiny.

Das war vor ungefähr einem Monat. – Bylo to asi před měsícem.

Ungefähr 30 Stunden, bis man zum Tanken anhalten muss. – Přibližně 30 hodin předtím, než budete muset zastavit a doplnit palivo.

 

 

komentář