Diskussion, die – debata, diskuse, výměna názorů

  • “lebhafte Diskussion” (živá diskuse), “endlose Diskussion” (nekonečná diskuse), “hitze Diskussion” (vášnivá diskuse) nebo “streitbare Diskussion” (kontroverzní diskuse).

“Die lebhafte Diskussion dauerte bis spät in die Nacht.” (Živá diskuse trvala až do pozdních nočních hodin.)

“Die endlose Diskussion führte schließlich zu keinem Ergebnis.” (Nekonečná diskuse nakonec nevedla k žádnému výsledku.)

“In der hitzigen Diskussion wurden viele verschiedene Meinungen geäußert.” (Ve vášnivé diskusi bylo vyjádřeno mnoho různých názorů.)

“Die streitbare Diskussion führte zu einem heftigen Streit zwischen den Teilnehmern.” (Kontroverzní diskuse vedla k prudkému sporu mezi účastníky.)

 

“Die Diskussion war sehr konstruktiv und wir haben viele Ideen entwickelt.” (Diskuse byla velmi konstruktivní a rozvinuli jsme mnoho nápadů.)

“Die Diskussion über Politik wurde sehr hitzig und führte zu einer Schlägerei.” (Diskuse o politice se stala velmi vášnivou a vedla k rvačce.)

 

“Die Diskussion zwischen den beiden Politikern war sehr interessant.” (Diskuse mezi oběma politiky byla velmi zajímavá.)

“In der Diskussion zwischen den verschiedenen Abteilungen wurden einige wichtige Punkte angesprochen.” (Při diskusi mezi různými odděleními byly zmíněny některé důležité body.)

 

 

“Die Diskussion unter Freunden war sehr lebhaft und lustig.” (Diskuse mezi přáteli byla velmi živá a zábavná.)

 

 

komentář