Anschaffung, die – pořízení, přírůstek, akvizice, nákup

die Anschaffung eines Autos – pořízení auta

Das Sofa ist unsere neueste Anschaffung. – Ta pohovka je náš nejnovější nákup.

Wenn Sie sich über die Anschaffung oder den Eigenbau einer Werkbank Gedanken machen, müssen Sie das richtige Holz auswählen. – Pokud přemýšlíte o koupi nebo stavbě pracovního stolu svépomocí, je potřeba vybrat správné dřevo.

 

podobné:
Akquise
Akquisition
Ankauf
Einkauf
Erstehung
Erwerb
Erwerbung
Kauf
Errungenschaft

 

komentář