ertappen

"auf frischer Tat ertappen – přistihnout při činu

komentář