blue and green peacock feather

Gehirn, das -mozek

Wie unser Gehirn Musik verarbeitet? Musizieren und Musikhören lösen im Gehirn dieselben Effekte aus wie Essen, Sport, Sex oder Drogen.

Jak náš mozek zpracovává hudbu? Muzicírování a poslouchání hudby spouští v mozku stejné účinky jako jídlo, sport, sex nebo drogy.

 

Je besser das Gehirn trainiert ist, desto besser ist es gegen den Alterungsprozess geschützt. – Čím lépe je mozek trénován, tím lépe je chráněn před procesem stárnutí.

blue and green peacock feather
Photo by Milad Fakurian on Unsplash

komentář