buttern – vyrábět máslo; mazat máslem

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-polnisch/buttern

I . bụttern VERB intr (Butter herstellen)

buttern
vyrábět máslo


II . bụttern VERB trans

buttern (mit Butter bestreichen – mazat máslem):

buttern Toast
mazat máslem


Geld in etw buttern
sypat peníze [do něčeho nerentabilního]


meine Eltern buttern mir noch etwas zu
moji peníze mi ještě něco dodávají

komentář