brown dried leaves in tilt shift lens

Zweig – (mladá) větev, větvička, odvětví, odbor

Die Zweige des Birnbaums waren schwer beladen mit Früchten. – Větve hrušně byly obtěžkané plody.

Der südliche Zweig der Straßenbahntrasse ist derzeit außer Betrieb. – Jižní větev tramvajové trati je nyní mimo provoz.

Das Geschlecht der Rosenberger war einer der Zweiglinien des Geschlechts der Witigonen. – Rod Rožmberků byl jednou z větví rodu Vítkovců.

yellow round fruits on tree during daytime
Photo by Ilona Frey on Unsplash

komentář