Nadelbaum (Nadelbäume)- jehličnan

 

 

Der Nadelbaum im Garten ist über die Jahre sehr groß geworden. – Jehličnan na zahradě se během let velmi rozrostl.

Die Weihnachtsbäume, die wir kaufen, sind meistens Nadelbäume. – Vánoční stromky, které kupujeme, jsou většinou jehličnany.

In der Gärtnerei gibt es viele verschiedene Arten von Nadelbäumen zur Auswahl. – Ve školce je na výběr mnoho různých druhů jehličnanů.

Nadelbäume sind wegen ihrer immergrünen Blätter und ihrer Kegelfrüchte bekannt. – Jehličnany jsou známé svými stálezelenými listy a plody šišek.

Im Winter bieten Nadelbäume den Tieren Schutz vor Kälte und Schnee. – V zimě jehličnany chrání zvířata před chladem a sněhem.

 

 

komentář