durchlesen – přečíst, dočíst, pročíst

“ein Buch durchlesen” – přečíst si knihu.
“einen Artikel durchlesen” – přečíst si článek.
“den Text noch einmal durchlesen” – přečíst si text ještě jednou.
“die Anleitung sorgfältig durchlesen” – pečlivě přečíst návod.
“alle Bedingungen durchlesen” – přečíst si všechny podmínky.
“das Dokument vor der Unterschrift durchlesen” – přečíst si dokument před podpisem.
“die Zeitung von vorne bis hinten durchlesen” – přečíst si noviny od začátku do konce.

Liest euch das unbedingt durch! – Tohle si určitě přečtěte!

Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.  Pečlivě si pročtěte zadané otázky.

komentář