berlin, wall, kiss

Ostern – Velikonoce

Weihnachten gehört zusammen mit Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten zu den höchsten Festen der Christenheit. – Vánoce jsou spolu s Velikonocemi, Nanebevstoupením Páně a Letnicemi jedním z nejdůležitějších svátků křesťanství.

 

zu/an Ostern – o Velikonocích

 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern. – Přejeme Vám veselé Velikonoce.

Ostern gehört zu den beweglichen Feiertagen. – Velikonoce patří k pohyblivým svátkům.

 

 

 

komentář