Volksturm

Slovo “Volksturm” v němčině označuje lidovou obranu, což byl název pro milice organizované v Německu během druhé světové války. V tomto kontextu se slovo “Volksturm” vyskytuje hlavně jako historický termín.

 

  • “der Einsatz des Volksturms” – nasazení lidové obrany
  • “der Befehl zur Aufstellung des Volksturms” – rozkaz k vytvoření lidové obrany
  • “die Ausbildung von Volksturm-Einheiten” – výcvik jednotek lidové obrany
  • “der Kampf gegen den Volksturm” – boj proti lidové obraně

 

  • “Volksturm” byla organizace, která byla založena v Německu během druhé světové války. – “Volksturm” war eine Organisation, die während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gegründet wurde.
  • Během bitvy byla nasazena lidová obrana. – Während der Schlacht wurde der Volksturm eingesetzt.
  • Výcvik lidových obranných jednotek byl velmi náročný. – Die Ausbildung der Volksturm-Einheiten war sehr anspruchsvoll.
  • Boj proti lidové obraně byl obtížný a náročný. – Der Kampf gegen den Volksturm war schwierig und anspruchsvoll.

Im September 1944 wurde der “Volkssturm” gebildet, um alle bisher noch nicht kämpfenden waffenfähigen Männer zwischen 16 und 60 Jahren für die Verteidigung des “Heimatbodens” und für den deutschen “Endsieg” aufzubieten. – V září 1944 vznikl „Volkssturm“ za účelem mobilizace všech mužů ve věku od 16 do 60 let, kteří ještě nebyli schopni bojovat na obranu „vlasti“ a za německé „konečné vítězství“.

 

komentář