Karlsbrücke, die – Karlův most

 

  • “Über die Karlsbrücke gehen” (Přejít přes Karlův most) – může být použito metaforicky pro překonání obtíží nebo dosažení důležitého cíle.
  • “Die Steine der Karlsbrücke zählen” (Počítat kameny na Karlův most) – znamená zabývat se nevýznamnými detaily nebo plýtvat časem.

 

komentář