e.V. – eingetragener Verein – registrovaný spolek

Der Text “e.V.” steht für “eingetragener Verein”. – Text “e.V.” znamená “registrovaný spolek”.

Dies ist eine Rechtsform für Vereine in Deutschland, bei der der Verein im Vereinsregister eingetragen ist und somit eine juristische Person darstellt. – Jedná se o právní formu pro spolky v Německu, kde je spolek zapsán v rejstříku spolků a je tedy právnickou osobou.

 

Alle Informationen dazu auf der Webseite unserer Händlervereinigung Zittau lebendige Stadt e.V. – Veškeré informace k tomu naleznete na stránkách našeho dealerského sdružení Žitava živé město e.V.

komentář