Freizeit – volný čas

In den alten Kulturen Ostasiens und im Mexiko der Azteken existierten jedoch ähnliche Spiele, in Europa zählte das Spiel mit dem Federball zu den beliebtesten Freizeitvergnügen des höfischen Adels der Barockzeit. – Ve starověkých kulturách východní Asie a v aztéckém Mexiku však podobné hry existovaly; v Evropě byla hra s pérákem jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit dvorské šlechty baroka.

komentář