auftreffen

Wenn der größte Mann auf die kleinste Frau der Welt trifft. – Když se nejvyšší muž setká s nejmenší ženou na světě.

komentář