abhängen

  1. Záviset na něčem.
    • Sein Erfolg hängt von harter Arbeit ab. (Jeho úspěch závisí na tvrdé práci.)
  2. Věnovat se nebo trávit čas něčím.
    • Er hängt den ganzen Tag vor dem Fernseher ab. (Tráví celý den u televize.)

komentář