Biber, der – bobr

Biber klatschen mit ihrem Schwanz aufs Wasser. – Bobři plácají ocasem o vodu.

Biber leben immer im und am Wasser. Bobři vždy žijí ve vodě a v její blízkosti.

 

 

 

An Land watscheln sie nur ziemlich unbeholfen, aber im Wasser sind sie elegante Schwimmer und Taucher. Sie können bis zu 15 Minuten lang unter Wasser bleiben. Biber leben viele Jahre lang im selben Revier. Sie markieren die Reviergrenzen … Freunde und Feinde des Bibers Bei uns haben Biber heute kaum noch Feinde, weil es keine Wölfe, Bärenoder Vielfraße mehr gibt. Der größte Feind der Biber war jedoch immer der Mensch, der die Tiere wegen ihres wertvollen Pelzes bis zur Ausrottung gejagt hat.

Na souši se kolébají spíše nemotorně, ale ve vodě jsou obratnými plavci a potápěči. Pod vodou mohou zůstat až 15 minut. Bobři žijí na stejném území po mnoho let. Označují hranice svých území… Přátelé a nepřátelé bobra U nás dnes bobři téměř nemají nepřátele, protože už neexistují žádní vlci, medvědi ani rosomáci. Největším nepřítelem bobra však vždy byl člověk, který zvířata lovil až do vyhynutí kvůli jejich cenné kožešině.

komentář