angeschlagen

Německé slovo “angeschlagen” je přídavné jméno od slovesa “anschlagen”. Pro lexikografické zpracování tohoto slova byste mohli postupovat následovně:

1. Definice: Začněte definicí slova “angeschlagen”. Například: “Angeschlagen je přídavné jméno v němčině, které znamená ‘postižený’, ‘narušený’ nebo ‘v nepříznivém stavu’. Vyjadřuje, že něco nebo někdo je ve stavu, kdy je ovlivněn negativním vlivem, zraněný nebo oslabený.”

2. Použití: Poskytněte příklady různých kontextů a způsobů použití slova “angeschlagen”. Například:
– “Der Spieler ist angeschlagen und kann am nächsten Spiel nicht teilnehmen.” (Hráč je zraněný a nemůže se zúčastnit dalšího zápasu.)
– “Die Wirtschaft ist angeschlagen und kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten.” (Ekonomika je v nepříznivém stavu a bojuje s finančními problémy.)
– “Sie wirkte müde und angeschlagen nach der langen Reise.” (Působila unaveně a vyčerpaně po dlouhé cestě.)

3. Synonyma: Uveďte další slova, která mají podobný význam jako “angeschlagen”. Například: “synonyma pro ‘angeschlagen’ mohou zahrnovat ‘beeinträchtigt’, ‘geschwächt’ nebo ‘angeschlagen’.”

4. Protiklady: Pokud existují, uveďte protiklady slova “angeschlagen”. Například: “protikladem k ‘angeschlagen’ může být slovo ‘gesund’ (zdravý) nebo ‘unversehrt’ (nedotčený).”

5. Fráze a idiomatika: Pokud existují fráze nebo idiomatika spojená se slovem “angeschlagen”, uveďte je a poskytněte vysvětlení jejich významu. Například: “fráze ‘angeschlagene Stimmung’ znamená ‘skleslou náladu’ nebo ‘znepokojení’.”

6. Etymologie: Pokud je k dispozici, poskytněte informace o původu a historii slova “angeschlagen”. Například: “Slovo ‘angeschlagen’ pochází od slovesa ‘anschlagen’, které znamená ‘zasažený’, ‘udeřený’ nebo ‘vyvěšený’.”

 

komentář