heiser – chraptivý, ochraptělý, chraplavý (hlas apod.)

(o lidském hlasu) kvůli nachlazení nebo hodně mluvení, zpěvu, křiku atp. drsný a téměř bez zvuku “ein heiseres Lachen – ochraptělý smích

 heiser sein – být ochraptělý

heisere Stimme – ochraptělý hlas

sich heiser schreien
Heiserkeit

 

komentář