schonen – 

  • Ich muss meinen verletzten Fuß schonen, damit er schneller heilt. (Musím šetřit poraněnou nohu, aby se rychleji vyléčila.)
  • Es ist wichtig, die Umwelt zu schonen und nachhaltig zu leben. (Je důležité šetřit životní prostředí a žít udržitelně.)
  • Sie sollten Ihre Stimme schonen, wenn Sie Heiserkeit haben. (Měli byste šetřit svůj hlas, když jste ochraptělí.)

 

Schonen je slabé sloveso, což znamená, že v minulém čase a v minulém příčestí má koncovku -t.

Er schonte seine Kräfte. – Šetřil síly.

Sie hat sich geschont. – Šetřila se.

 

 

 

komentář