beleidigen – urážet

jemanden beleidigen: urážet někoho
sich beleidigt fühlen: cítit se uraženým
beleidigende Worte: urážlivá slova
beleidigende Gesten: urážlivá gesta
beleidigende Bemerkungen: urážlivé poznámky

 

  • Ich habe dich nicht beleidigen wollen. (Nechtěl jsem tě urazil.)
  • Es tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe. (Je mi líto, že jsem tě urazil.)
  • Bitte entschuldige, wenn ich dich beleidigt habe. (Promiň, pokud jsem tě urazil.)
  • Ich habe nicht die Absicht, dich zu beleidigen. (Nemám v úmyslu tě urazit.)

 

“Er hat mich gestern beleidigt, indem er mich einen Lügner genannt hat.”
(Včera mě urazil tím, že mě nazval lhářem.)
“Bitte beleidige niemanden aufgrund ihrer Herkunft oder Religion.”
(Prosím, neurážej nikoho kvůli jeho původu nebo náboženství.)
“Seine beleidigenden Bemerkungen haben mich sehr verletzt.”
(Jeho urážlivé poznámky mě velmi zranily.)
Odvozená slova:

Beleidigung, die (podstatné jméno): urážka
Beleidigungsrecht (podstatné jméno): právo na ochranu před urážkami
beleidigungsfrei (přídavné jméno): bez urážek
Beleidigungsklage (podstatné jméno): žaloba za urážku

komentář