anhaben – mít na sobě

Was hast du an? – Co máš na sobě?

komentář