Erlösung, die – vysvobození; spása

der Tod war für ihn eine Erlösung – smrt pro něj byla vysvobozením

komentář