němčina

leisten

großartige Arbeit leisten – odvádět skvělou práci

Wenn du dich eine Weile ausruhst, kannst du mehr leisten. – Pokud si na chvíli odpočineš, můžeš udělat víc.

Ein Maurer leistet schwere körperliche Arbeit. – Zedník vykonává těžkou fyzickou práci.

Mein Unternehmen leistet Migranten Rechtshilfe. – Moje společnost poskytuje přistěhovalcům právní pomoc.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář