Übersetzungsbüro, das – překladatelská kancelář

Ein Übersetzungsbüro ist ein Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich der Übersetzung anbietet. Překladatelská kancelář je firma, která poskytuje služby v oblasti překladu.
Ein Übersetzungsbüro kann Texte aus einer Sprache in eine andere Sprache übersetzen. Překladatelská kancelář může překládat texty z jednoho jazyka do druhého.
Ein Übersetzungsbüro kann auch Dolmetschen anbieten. Překladatelská kancelář může také nabízet tlumočení.
Ein Übersetzungsbüro kann für Unternehmen, Privatpersonen und Behörden tätig sein. Překladatelská kancelář může pracovat pro firmy, soukromé osoby a úřady.

  • Übersetzungsbüro – překladatelská kancelář
  • Übersetzung – překlad
  • Dolmetschen – tlumočení
  • Unternehmen – firma
  • Privatperson – soukromá osoba
  • Behörde – úřad
  • Übersetzungsleistung = překladatelská služba
  • Übersetzer = překladatel
  • Übersetzungsqualität = kvalita překladu
  • Übersetzungspreis = cena překladu

 

Dudnes ist ein 2011 gegründetes Übersetzungsbüro und bietet über die Webseite die einfache Beauftragung von professionellen Übersetzungen, Korrekturlesen und Lokalisierung für 500 Sprachkombinationen und 52 Fachgebiete inklusive Technik, IT, Recht, Finanzen, Marketing und PR an.

Dudnes je překladatelská agentura založená v roce 2011, která na svých webových stránkách nabízí snadné zadávání profesionálních překladů, korektur a lokalizace pro 500 jazykových kombinací a 52 oborů včetně technologií, IT, práva, financí, marketingu a PR.   xx

komentář