Linz – Linec

Linec ist die Landeshauptstadt von Oberösterreich.  Linz je hlavním městem Horního Rakouska.

Linec je třetím největším městem Rakouska a hlavním městem spolkové země Horní Rakousy.

Z kulturního hlediska nabízí Linec řadu zajímavostí a akcí. Jednou z jeho nejvýznamnějších památek je Muzeum umění Lentos, které představuje současné a moderní umění. Další významnou kulturní institucí je Ars Electronica Center, muzeum a výzkumné zařízení věnované propojení umění, technologie a společnosti.

Linec má přibližně 205 000 obyvatel. Je významným průmyslovým a hospodářským centrem se silným zaměřením na technologie a inovace. Ve městě sídlí několik významných společností a výzkumných institucí, zejména v oblasti ocelářství, strojírenství a chemického inženýrství.

V Linci se také každoročně koná známý festival Ars Electronica, na který se sjíždějí umělci, vědci a technologové z celého světa. Festival nabízí výstavy, představení a diskuse o nejnovějších tématech v oblasti umění, vědy a technologie.

Kromě kulturní nabídky se Linec může pochlubit krásnou architekturou, včetně impozantního Lineckého zámku (Linzer Schloss), tyčícího se nad městem. V oblasti Starého města s úzkými uličkami a půvabnými náměstími si můžete prohlédnout historické budovy, jako je Stará katedrála a Hlavní náměstí.

Linec je také oblíbeným výchozím bodem pro plavby po Dunaji.

 

 

komentář