němčina

Papst, der (Päpste) – papež

der Papst die Päpste
des Papsts der Päpste
dem Papst den Päpsten
den Papst die Päpste

päpstlicher als der Papst – papežštější než papež

Der Papst gilt in der katholischen Kirche als oberster Herr der Gesamtkirche und Stellvertreter Christi auf Erden. – V katolické církvi je papež nejvyšším pánem univerzální církve a Kristovým zástupcem na zemi.

Papst Franziskus ist seit dem 13. März 2013 der 266. Papst und somit das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. – Papež František je od 13. března 2013 266. papežem a tedy hlavou římskokatolické církve.

Anfang des 15. Jahrhunderts gab es reichlich Päpste, so dass man es für sinnvoll hielt, ein Konzil einzuberufen. – Na začátku 15. století bylo docela dost papežů, takže bylo považováno za smysluplné svolat koncil.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář