Gummibärchen – gumový medvídek

Když jsem se zmínil o gumových medvídcích, řekla, že v jídle je velký pytel, který nikdo nejí.

Als ich Gummibärchen erwähnte, meinte sie, dass da eine große Tüte in der Speis läge, die niemand isst.[flaminnesota, 05.04.2015, aufgerufen am 29.04.2016]

komentář