verschieden – různý, odlišný

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern. – Filozofové svět pouze různými způsoby vykládali; ale je důležité ho změnit.

 komparativ: verschiedner, verschiedener, superlativ: am verschiedensten

 

örtlich verschieden – lokálně odlišný

regional verschieden – regionálně odlišný

das ist verschieden  to je různé

die Geschwister sind sehr verschieden – ti sourozenci jsou velmi odlišní

die Schuhe sind verschieden groß – ty boty jsou různě velké

das ist von Fall zu Fall verschieden – to se případ od případu liší
 

 

 
 
xxx

komentář