Bestürzung – zděšení

Společnost LEAG reagovala na zprávy v odpoledních hodinách se zděšením. – Die LEAG reagierte am Nachmittag mit Bestürzung auf die Nachricht.

komentář